ξένα funds 1 results

«Κόκκινα» δάνεια: πειραματισμοί με σκοπιμότητα

Η πώληση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων (με ενέχυρο, στα περισσότερα, την πρώτη κατοικία) στα ξένα κερδοσκοπικά «κοράκια» και η πιθανή ανάλογη αντιμετώπιση εκείνων των δανείων των νοικοκυριών, δεν αποτελεί μονόδρομο και δεν προσφέρει καμία οικονομική ανάσα στη χώρα και τους πολίτες της....