στρατηγική της Αριστεράς 1 results

Το κράτος πρόνοιας και η νέα στρατηγική της Αριστεράς

Του Γεωργίου Παπασίμου, δικηγόρου, μέλους του ΠΡΑΤΤΩ Η αναγκαστική προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ σε μια νέα πολιτική πραγματικότητα θέτει, για πρώτη φορά, πολλά καίρια ζητήματα στρατηγικής και πολιτικών επιλογών για ολόκληρη την ευρωπαϊκή Αριστερά....