λίστα πολυεκατομμυριούχων 1 results

Δημοσίευμα στο lamiaFm

Βιώνουμε τη μετατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο ξεκίνησε στην πρώτη περίοδο ως «προοδευτικό» κοινωνικοοικονομικό σύστημα, ως διάδοχο σύστημα της φεουδαρχίας, σε μια ιδιότυπη ...