κοράκια 1 results

«Χρεοκρατία» και Ελλάδα

Του Γεωργίου Παπασίμου (Twitter: @PapasimosG) Είναι πλέον πασιφανές ότι τόσο η υπόθεση του δημοσίου χρέους της Ελλάδος και η μετατροπή αυτής σε διεθνές «πειραματόζωο», όσο και η διαχείριση του εσωτερικού χρέους των «κόκκινων» δανείων, των οποίων επίκειται η πώληση σε ξένα «κοράκια», με την εκκολαπτόμενη συμφωνία για την αξιολόγηση, δεν έχουν απλώς και μόνο σημαντική οικονομική πτυχή, αλλά αποτελούν, ταυτόχρονα, μία τεχνική διακυβέρνησης και ελέγχου της χώρας και των πολιτών της....