κλεπτοκρατία 1 results

H «τελευταία ευκαιρία» της Ελλάδας

Οι προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση Κοινωνικής Σωτηρίας, που έγιναν σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, λόγω των αρνητικών συνεπειών στην ...