κάλεσμα 1 results

“Κάλεσμα ιστορίας”

Οι προσεχείς Ευρωεκλογές έχουν τεράστια σημασία (την μεγαλύτερη, ενδεχομένως, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο), τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρώπη, αφού τα αποτελέσματά τους θα έχουν καταλυτικές συνέπειες, τόσο όσον αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Χώρας, όσο και για το μέλλον της Ευρώπης. Η ιστορική διαδρομή του ανθρώπινου γένους έδειξε, ότι τίποτε δεν είναι προδιαγεγραμμένο, καθορισμένο με απόλυτους «σιδερένιους» νόμους, αλλά πάντα ενυπάρχει το «τυχαίο», υπό την ευρεία και φιλοσοφική έννοια του όρου ιδωμένο, αυτό που μπορεί να «πυροδοτήσει» απρόβλεπτες ανατρεπτικές εξελίξεις, όπως στην παρούσα φάση, η μεγάλη και διευρυνόμενη κοινωνική κρίση μπορεί να προκαλέσει διαδικασίες ανατροπής της «παντοδυναμίας» των νεοφιλελεύθερων μονεταριστικών πολιτικών. Οι πάσης φύσεως «μονόδρομοι» στην ιστορική διαδρομή και οι ακλόνητες βεβαιότητες, έχει αποδειχθεί, πολλές φορές, ότι μπορεί να καταρρεύσουν «εν μια νυκτί»....