ελληνική αγροτιά 1 results

Η τραγωδία της ελληνικής αγροτιάς

Οι τελευταίες οδυνηρές εξελίξεις στον αγροτικό χώρο, που οφείλονται στα αντίμετρα της Ρωσίας προς τις Χώρες της Δύσης, μιας Χώρας – «κλειδί» για την διάθεση σημαντικών παραγόμενων Ελληνικών αγροτικών προϊόντων, πέραν των σοβαρών πολιτικών ευθυνών της δικομματικής συγκυβέρνησης για τους «άθλιους» χειρισμούς της στο θέμα των κυρώσεων απέναντι στην φίλη Χώρα (σε αντίθεση με την Φινλανδία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εξαιρέθηκε από τα Ρωσικά αντίμετρα), αναδεικνύουν το τεράστιο και διαχρονικό αγροτικό πρόβλημα της Ελλάδος....