ελίτ 1 results

Δημοσίευμα στο Free social

Πρόκειται, αναμφισβήτητα, για την απόλυτη στρέβλωση του καπιταλιστικού συστήματος, με την «εκρηκτική» ενίσχυση και επικράτηση του χρηματοπιστωτικού τομέα έναντι του παραγωγικού και τη ...