εκτροπής του Αχελώου ποταμού 1 results

Γ. Παπασίμος: “Φράγμα Μεσοχώρας και περιβαλλοντικές “ανορθογραφίες””

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μιας μεγάλης δομικής κρίσης, σε όλους τους τομείς. Η βασικότερη αιτία αυτής της «κακοδαιμονίας» υπήρξε, χωρίς αμφιβολία, η ανυπαρξία μιας εθνικά ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης, φιλικής προς τον μοναδικό, σε πλανητικό επίπεδο, φυσικό της πλούτο και με σημεία αιχμής την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων (αγροτικός τομέας, τουρισμός, ενέργεια κ.λπ.)....