αγροτικός κόσμος 1 results

Κιλελέρ: Ο «φωτεινός φάρος» της αγροτιάς

Μετά από έναν αιώνα και πλέον, η εξέγερση των αγροτών στο Κιλελέρ για την κατάργηση των τσιφλικιών στη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη Ελλάδα παραμένει διαχρονικά ο «φωτεινός φάρος» της αγροτιάς. ...