Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

α) Εκ μέρους της Κίνησης Ιδεών και Δράσης «ΠΡΑΤΤΩ» και του Προέδρου της Νίκου Κοτζιά, απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στην σημερινή ανοιχτή σύσκεψη διαβούλευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την πρόταση του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

β) Μνημονιακός «οδοστρωτήρας», ανθρωπιστική κρίση, «αποικία χρέους».

γ) Συγκρότηση αντιμνημονιακού, πατριωτικού Μετώπου, με πυρήνα και κορμό τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και τις άλλες δημοκρατικές, προοδευτικές δυνάμεις.

δ) Σύνδεση του κοινωνικού, ταξικού με τα εθνικά θέματα, στην βάση ενός κοινά αποδεκτού Προγράμματος Σωτηρίας, που θα υλοποιήσει η Κυβέρνηση Σωτηρίας.

ε) Αντιμετώπιση των κινδύνων του εξωτερικού παράγοντα (Τρόϊκα, Βερολίνο και αγορές) και του εσωτερικού κινδύνου (αντίδραση του «συστήματος παρακμής»), με νόμους στις πρώτες 100 ώρες, που θα δώσουν ανάσες και ηθικό στον Ελληνικό Λαό.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

 • Η Θεσσαλία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο μιας εναλλακτικής οικονομικής ανάπτυξης, με βάση το Πρόγραμμα Σωτηρίας και ανόρθωσης της Χώρας, λόγω της ταυτόχρονης ύπαρξης εύφορης πεδιάδας, εκτεταμένου ορεινού όγκου σε όλους τους Νομούς, θάλασσας και παραγωγικού δυναμικού, που είναι η αγροτική τάξη.
 • Από εδώ πρέπει να επαναθεμελιωθεί η έννοια του «συνεργατισμού», που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα στα Αμπελάκια, γιατί δεν έιναι δυνατόν, ισχυρές καπιταλιστικές Χώρες, όπως η Δανία, να παράγουν και να εμπορεύονται τα αγροτικά τους προϊόντα κατά 95% από Συνεταιρισμούς και η Χώρα μας να βρίσκεται «στο ναδίρ» στο θέμα αυτό.
 • Πιλοτικά προγράμματα παραγωγής ποιοτικών επώνυμων φυτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σε όλους τους Νομούς και, παράλληλα, δημιουργία ΒΙΠΕ σε κάθε Νομό και χρηματοδότηση για ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων τυποποίησης διατροφικών προϊόντων.
 • Ανάπτυξη του τουρισμού, με σύνδεση όλων των φυσικών και άλλων μνημείων του Θεσσαλικού χώρου και παγκόσμια ανάδειξή τους. Η αξιοποίηση του εκπληκτικού ορεινού όγκου, που βρίσκεται στην Περιφέρειά μας (Πίνδος, Όλυμπος και Πήλιο), με ένα στρατηγικό σχέδιο ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξής του, μπορεί να μετατρέψει την περιοχή σε παγκόσμιο χειμερινό και όχι μόνο θέρετρο.
 • Αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της «ερημοποίησης» του Θεσσαλικού Κάμπου, μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο λιμνοδεξαμενών στον ορεινό όγκο, κατά το σύστημα του Ιταλικού Βορρά, τόσο για την τουριστική ανάπτυξή τους, όσο και για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ποιοτικής βελτίωσης του παραποτάμιου συστήματος του Πηνειού και των άλλων υδάτινων πηγών.vi) Μεταφορά του Υπουργείου Γεωργίας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Θεσσαλία.
 • Αντιμετώπιση του τεράστιου ζητήματος των διακατεχόμενων δασών (τα λεγόμενα «νεοτσιφλίκια»), που βρίθουν στην περιοχή της Θεσσαλίας και δημιουργία πιλοτικών αγροτοβιομηχανικών Συνεταιρισμών δασικών προϊόντων, για την κάλυψη των αναγκών της Χώρας και την μείωση των τεράστιων εισαγωγών της στο θέμα αυτό.
 •  Θεσσαλικός Κάμπος, «η γη των κολλήγων», μπορεί με ένα τέτοιο συνολικό πολύπλευρο πρόγραμμα, να αποφύγει την «νεοκολληγοποίηση» της αγροτικής τάξης και, παράλληλα, να μειώσει στο ελάχιστο το λεγόμενο «αγροτικό παράδοξο», μιας, δηλαδή, κατ’ εξοχήν αγροτικής Χώρας, όπως η Ελλάδα, να είναι ελλειμματική σε αγροτικά προϊόντα και να καταβάλλει για την κάλυψη αυτών περισσότερα κεφάλαια απ’ ό,τι για την εισαγωγή της ενέργειας κάθε χρόνο.
Κοινοποίηση Άρθρου σε Share on FacebookTweet about this on Twitter

No Replies to "Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας"

  Leave a reply

  Your email address will not be published.